Masini Mecanoenergetice - T. Grecu, I. Negrea S.A.

Natura thordo face să pierzi în greutate

Chemarea muntelui M-am născut la poalele Alpilor. Ca vechi campion de schi, ghid profesionist, alpinist de ture lungi, participant la opt expediţii în Anzi şi Himalaya, mi-am închinat viaţa muntelui.

În contrast aparent cu acest mod de existenţă, de -a lungul carierei mele de alpinist am avut fericitul prilej să ţin un mare număr de conferinţe ilustrate cu proiecţii.

natura thordo face să pierzi în greutate

Într -una din serile în care avusese loc o asemenea manifestare, cînd tocmai şedeam la un pahar, ca invitat al unei personalităţi de prin partea locului, se apropie de masa mea un distins profesor cu înfăţişare severă care, după ce mă examină cu atenţie, mi se adresă politicos: — Mi-a plăcut foarte mult expunerea dumneavoastră, domnule I-am mulţumit, după care acesta a adăugat: —.

A rămas foarte mirat cînd i-am răspuns, calm, că nu sînt altceva decît un Seara târziu, stînd singur în camera hotelului şi încercînd să-mi găsesc somnul alungat de cele două ore de încordare nervoasă cît durase expunerea mea în faţa publicului, îmi reveniră deodată în minte cuvintele profesorului şi pentru prima oară în viaţă trăiam simţămîntu l dublei şi neobişnuitei mele personalităţi.

Îmi dădeam seama că pentru cel în faţa căruia apăream îmbrăcat într-un costum impecabil, cu cravată la gît, făcînd degajat o expunere despre expediţiile mele alpine din Himalaya, în ciuda acestei aparenţe citadine, nu păream a fi ceea ce sînt, de fapt, în realitate: un om de munte pe care o literatură u l t r a c o n v e n ţ i o n a l ă l - a î n f ă ţ i ş a t d i n t o t d e a u n a s u b c h i p u l u n u i ţ ă r ă n o i g r o s o l a nl i p s i t d e b u n e l e maniere Şi mi s-a părut dintr-odată bizar faptul că dintr-un prunc născut într-o familie de intelectuali cu stare, s-a plămădit un alpinist pasionat, care avea natura thordo face să pierzi în greutate devină unul dintre cuceritorii celor mai înalte şi mai greu accesibile piscuri din lume.

Aventura a început la Grenoble într-un fel de castel acoperit cu viţă sălbatică ridicat pe coasta u n u i munte ce domina oraşul. Aici am văzut eu lumina zilei. Minunatele piscuri î n z ă p e z i t e a l e masivului Belledonne profilate în faţa ferestrei mele, pe albastrul cerului, ca nişte stavile scînteietoare, mi-au încîntat privirea încă din fragedă, copilărie.

Dar, de fapt, sub această înfăţişare burgheza, familia mea ascundea mai multă originalitate şi fantezie decît s-ar fi bănuit la prima vedere.

Atît din partea tatălui cît şi a mamei strămoşii mei au reprezentat un număr important de personaje ieşite din comun: oameni întreprinzători, mari călători în căutare de averi şi de aventuri, militari şi politicieni îndrăzneţi.

De la aceşti mari strămoşi au moştenit părinţii mei un fel de a fi mai deschis şi o concepţie de viaţă mai puţin tradiţională decît se obişnuia în mediul social din care făceau parte.

Mare, puternic, cu capul proeminent şi bărbia dură, cu ochii de un albastru intens, aproape ascunşi de ochelarii groşi pe care îi purta, tatăl meu reprezenta un tip germanic destul de pronunţat. Violent, pasionat, sever şi încăpăţînat, dar în acelaşi natura thordo face să pierzi în greutate binevoitor şi foarte spiritual, era înzestrat excepţional ca intelect, avînd o memorie aproape fenomenală.

Viaţa i-a fost nespus de agitată; după ce şi-a terminat studiile în chip strălucit, devenind inginer chimist, a plecat în Brazilia cu scopul de a pune bazele unei industrii. Tocmai cînd reuşise să se instaleze în aceasta ţară îndepărtată a început războiul din Fără să stea o clipă la îndoială a renunţat la tot ceea ce realizase, întorcîndu-se în Franţa unde îl chema datoria de soldat faţa de patrie.

La vîrsta de patruzeci de ani, scîrbit de afaceri, nu se teme să renunţe la industria căreia îi pusese bazele, dedicîndu-se studiului medicinei, iar după cinci ani de eforturi deosebite îşi deschide un cabinet medical. În tinereţea sa, tata manifestas e aptitudini sportive puţin obişnuite pentru vremea aceea: s-a urcat cu balonul în atmosferă, a participat la competiţii automobilistice şi mai ales a fost unul dintre primii francezi care au încălţat schiurile.

În orice caz, a fost primul schior care a stăpînit tehnica telemarkului, singura metodă de executare a unui viraj cunoscută pe atunci. Mică de statura, natura thordo face să pierzi în greutate trăsături clasice, cu ochii întunecoşi şi cu părul negru ca tăciunele, mama aducea mai mult cu o italiancă.

Pierde grăsimea abdominală și grăsimea laterală în doar 5 zile Fără antrenament Fără dietă - Sfaturi

Dotată cu un temperament artistic studiase pictura; pasionată şi foarte activă a dat dovadă de multă originalitate pentru timpul său. Conducea automobilul încă din anul şi a fost prima femeie franceză care a avut îndrăzneala să îmbrace pantalonul pentru a practica schiul!

În timpul anilor petrecuţi în Brazilia străbătuse călare, săptămîni de-a rîndul, regiuni încă foarte sălbatice, în care puţine femei albe se încumetaseră să se aventureze. Deşi foarte pronunţat, gustul pentru aventură şi sport al părinţilor mei nu a fost dus niciodată la extrem şi mai ales la tatăl meu nu a jucat vreodată un natura thordo face să pierzi în greutate important în existenţa sa.

Este incontestabil faptul că, dacă antecedentele mele familiale şi educaţia pe care am primit-o ar fi putut sa mă îndrume spre o viaţă sportivă şi o carieră de om de acţiune, ar fi fost exagerat sa vedem în ele premisele unei existenţe consacrate cu ardoare sportului şi aventurii. Un fapt este sigur, şi anume că nu părinţii au fost aceia care mi -au insuflat gustul pentru alpinism.

Deşi îşi petrecuseră o bună parte din viaţă în mijlocul munţilor, ei nu au practicat niciodată acest sport, şi numai uneori au făcut ascensiuni pînă în vîrful unor piscuri, uşor acce sibile, care nu impuneau o escaladare propriu-zisă. Şi nu numai că nu au practicat alpinismul, dar şi desconsiderau acest sport, socotindu-l ca o stupidă nebunie!

Îmi aduc perfect de bine aminte că odată, pe cînd eram copil de şapte sau opt ani, mama mi-a spus într-o zi: — N-am nimic împotrivă, să practici orice fel de sport în afară de motociclism şi alpinism.

Iar cînd am întrebat-o ce semnificaţie are acest din urmă cuvînt, ea a adăugat: — E un sport stupid care constă în a te căţăra pe stînci cu mîinile, cu picioarele, chiar cu dinţii! Dacă mama avea oroare de alpinism mai mult din ignoranţă, tata, dimpotrivă, îl ponegrea cu bună ştiinţă, cu tot sarcasmul şi dispreţul de care era în stare. Pentru el, sportul era principalul mijloc de a-ţi păstra condiţia fizică în vederea menţinerii şi întăririi capacităţii de muncă necesară reuşitei pe plan social şi financiar, şi în plus, o modalitate de a-ţi crea drumul înainte, în viaţă.

A te dedica unui sport atît de obositor, de primejdios şi de tăcut ca alpinismul, însemna pentru el culmea absurdităţii şi nu o dată l-am auzit spunînd: — Trebuie să fii de-a dreptul nebun să-ţi iroseşti forţele căţărîndu-te pe un munte cu riscul de a-ţi rupe gîtul, atunci cînd în vîrful acestuia nu găseşti nici măcar o bancnotă de o sută de franci!

Şi-mi era dat mereu ca exemplu unul dintre verii mei ce rămăsese infirm în urma unei căzături de pe munte, trebuind să îndure pentru tot restul vieţii urmările nefaste ale nebuniei de a se căţăra. Adesea pe stradă, îmi erau arătaţi cu degetul, cu dispreţ, nişte studenţi germani ale căror accidente suferite pe munte alimentau cu lux de amănunte presa dauphineză de atunci şi niciodată nu se scăpa prilejul de a mi se atrage atenţia: — Priveşte-i pe aceşti nesocotiţi care practică alpinismul, îşi vor da seama prea tîrziu de ceea ce fac; atunci, poate, cînd vor ajunge să se târască în cîrje, ca vărul tău Rene Din cele ce se spuneau în familie reieşea ca încă de mic copil am fost înzestrat cu o vigoare excepţională.

Avusesem, la naştere, peste cinci kilograme, iar părul atît de bogat, încît a trebuit sa fiu tuns încă de la vîrsta de patru zile! Desigur că cei ce m-au cunoscut la vîrsta de douăzeci şi unu de ani cu capul tot atît de neted ca o minge de biliard îşi pot da acum seama de nedreptatea şi de ironia sorţii!

natura thordo face să pierzi în greutate

Încă din copilărie, pare -se, manifestam o independenţă aproape bolnăvicioasă, iar isprăvile mele sînt încă şi astăzi o inepuizabilă sursă de conversaţii familiale în lungile seri de iarnă. Una dintre ele, mai ales, merită sa fie pomenită: pe vremea cînd aveam patru sau cinci ani, mamei îi plăcea să mă îmbrace în hăinuţe de catifea neagră cu guleraş alb. Dar cum astfel gătit nu mă mai puteam ţine de năzbîtii, de fiecare dată deveneam morocănos, într-o zi, pe plajă, nu voiam în ruptul capului sa intru în apă.

Ieşindu-şi din răbdări, mama se hotărî, în cele din urmă, sa mă îmbrace punîndu-mi unul dintre cele mai frumoase costume, pe care eu însă nu-l puteam suferi.

Atît am aşteptat, că m-am şi repezit glonţ în valurile înalte ale oceanului.

natura thordo face să pierzi în greutate

Mulţi ar fi îndreptăţiţi să spună, aflînd de această întîmplare, că în ceea ce mă priveşte, nu era vorba de o independenţă exagerată, ci oarecum şi de proastă creştere. Aveam doar trei ani şi jumătate cînd tata mi-a pus în picioare, pentru prima dată, o pereche de schiuri. După unii, la primul meu contact cu zăpada m-aş fi comportat în mod strălucit, după alţii, mai curînd mediocru. După mine, cred că am reacţionat la fel ca majoritatea copiilor: adică am efectuat cîteva alunecări stîngace însoţite de căzături şi plînsete.

Un fapt este însă sigur, şi anume că practicarea schiului a început să mă pasioneze într -atît, încît pînă la vîrsta de douăzeci de ani, cea mai mare parte din timp, întreaga mea energie şi visurile tinereţii erau dedicate acestui sport. Această natură sălbatică era o lume ideală în care visurile unui copil îndrăgostit de libertate şi de tot ceea ce părea ireal prindeau contururi. Aici am crescut eu, fără nici o constrîngere, cutreierînd pădurea, căţărîndu-mă pe stînci, punînd capcane pentru iepuri, vulpi şi şobolani sau prinzînd mierle, sturzi, ereţi şi nenumărate alte păsărele.

P e n t r u m i n e n u e x i s t a u cinematograf, fotbal, sau după -amieze petrecute cu colegii. Puteam fi găsit în parc nu numai joile şi duminicile, ci şi în fiecare dimineaţă, înainte de a pleca la şcoală şi seara, cînd mă întorceam acasă. Uneori primăvara, cînd vremea era călduţă, iar aerul încărcat de acele nelinişti tinereştiieşeam, pe nesimţite, în parc şi noaptea.

Zburdam în voie prin pădure şi pe cîmp, încercînd să pătrund tainele vieţii la ora cînd coborau umbrele serii şi cînd totul părea că se cufundă În tăcere.

Aslfel de maşini sinI intilnite in cmlralele eleclnce. Grecu Tllns: cap. Iordache Ion: cap. I, wperioarrl a activităţii econc,­ Şef ]ucr. In occ.

Rămîneam nemişcat ore întregi, pitit prin tufişuri, ascultînd trosnetul crengilor, ţipătul cucuvelei, şuieratul mierlei şi miile de zgomote aproape imperceptibile care trădau o intensă activitate a unei întregi lumi. Aceşti ani de tinereţe trăiţi în mijlocul naturii au avut o înrîurire profundă asupra formării personalităţii mele fizice şi morale.

Ca aproape tuturor copiilor mi-a plăcut şi mie sa fac pe cowboy-ul, pe vînătorul sau să mă joc de-a indienii. Dar, spre deosebire de ceilalţi copii, eu nu improvizam pentru că găseam la tot pasul tot ceea ce-mi trebuia.

Nu aveam nici pălărie cu boruri mari, mâncărime corpul și pierderea în greutate cămaşă în culori ţipătoare, nici pene multicolore şi nici insignă de şerif, aveam în schimb puşti adevărate, pumnale şi o pădure adevărată cu animale sălbatice.

natura thordo face să pierzi în greutate

Casa noastră era plină de arme moştenite de la trecutele generaţii de vînători ai familiei, sau rămase de pe vremea călătoriilor făcute în Brazilia. Părinţii mei mă lăsau, cu o surprinzătoare nepăsare, să le mînuiesc pe cele mai multe dintre ele. La nouă ani aveam puşca mea cu cartuşe de opt milimetri, pe care începusem, nu după mult timp, să mi le confecţionez singur. Împreună cu unul dintre prietenii mei inventasem un joc original.

Cu ajutorul unor capcane speciale prindeam o mulţime de şobolani uriaşi care năpădiseră parcul venind di n canalele oraşului apropiat. Dar după ce prindeam aceste animale dezgustătoare, nu le omoram pur şi simplu, ci încercam să le oferim o ultimă şansa de scăpare.

natura thordo face să pierzi în greutate

Cursa era pusă la capătul unui soi de culoar îngust pe care îl confecţionasem din scînduri; unul dintre noi dădea drumul animalului, celălalt trebuind să-l doboare cu un cartuş în momentul cînd acesta parcurgea în viteză ultimii doi metri care îl separau de libertate. Viaţa exaltantă, de mic sălbatic, pe care o duceam, a avut curînd un efect dez astruos asupra a c t i v i t ă ţ i i m e l e ş c o l a r e.

Marea mea dramă şcolara e r a f a p t u l c ă n u p u t e a m s ă - m i concentrez atenţia în clasă: fizic eram prezent, dar nu puteam pune stavilă gîndurilor care o luau razna. Şi asta se întîmpla în fiecare zi. Ascultam cu o oarecare bunăvoinţă, timp de cîteva minute, cuvintele profesoarei după care tabla neagră, băncile negre, uniformele negre şi călimările negre dispăreau ca prin minune, regăsindu-rnă coborînd nebuneşte o interminabilă pantă înzăpezită sau alergînd printr-o pădure înverzită plină de mierle şuierătoare, de veveriţe şirete şi de şerpi înspăimîntători.

Mama îşi înconjura cei doi fii cu cea mai caldă afecţiune şi dacă n-aş fi avut o fire atît de independentă, fără îndoială că aş fi ieşit un copil crescut în puf.

Optimistă şi îngăduitoare, nu-şi făcea prea multe probleme din cauza insucceselor mele şcolare. Dimpotrivă, tata, foarte absorbit de munca sa, se ocupa prea puţin de noi. Făcuse studii universitare strălucite de care era mîndru, şi ar fi fost foarte fericit să-i preiau locul atunci cînd aveam să devin major: de aceea se necăjea nespus la gîndul că crescuse un leneş.

În ciuda certurilor, a palmelor încasate şi a claselor repetate, continuam să trăiesc între lumea tristă şi neagră, pentru mine, a şcolii şi cea exaltantă din marele nostru parc scăldat de lumină şi plin de mistere. Rămăsesem acelaşi elev leneş, deşi devenisem un băiat vioi şi robust, plin de iniţiativă şi de simţ practic, în acelaşi timp entuziast şi exuberant, melancolic şi închis. Se ştie că majorităţii copiilor le place, încă de mici, să se caţere pe copaci, pe ziduri sau pe stînci. Pentru mine, micii pereţi calcaroşi ce înconjurau parcul erau un loc de joacă ideal; pe aceste stînci am avut prilejul să mă obişnuiesc, încă de copil, cu tehnica rudimentară a căţărării.

Nu aveam mai mult de cinci ani cînd am suferit primul accident care, de altfel, a fost cel mai grav din viaţa mea.

Căţărîndu-mă pe stîncile din parc am căzut, alegîndu-mă cu o tăietură adîncă pe frunte. Se spune că m-am întors acasă plin de sînge, fără să vărs o lacrimă! Dar se ştie cît valorează aceste poveşti. A te căţăra pe cîteva stînci nu înseamnă a face alpinism, ca sa nu mai vorbim de faptul că la un copil care nu împlinise măcar unsprezece sau doisprezece ani nici nu putea fi vorba de aşa ceva.

Totuşi, interesul meu pentru escaladarea munţilor a început să se trezească în jurul vîrstei de zece ani. Nu trebuie uitat faptul că eram deosebit de bine dezvoltat fizic şi că în ciuda mediocrităţii mele şcolare atinsesem un grad de maturitate spirituala puţin obişnuit la un copil de vîrsta mea.

Aversiunea părinţilor mei faţă de alpinism şi constrângerile la care am fost supus în loc sa mă îndepărteze de acest sport au avut darul să-l facă mai fascinant, mai atractiv. Cine nu ştie cît de mare este dorinţa de a gusta dintr-un fruct oprit! Violenţa cu care tatăl meu reproba acest sport al muntelui afecta într -atît acea fibră ascunsă a d natura thordo face să pierzi în greutate n c î n i n i m a m e aî n c î t ironiile usturătoare făcute pe seama acestui sport trezeau în mine un simţământ de ură.

Aveam vaga impresie că dezaprobarea atît de virulentă manifestată faţă de o activitate, care în aparenţă părea lipsită de un conţinut natura thordo face să pierzi în greutate, nu era numai reacţia unui om echilibrat împotriva unui joc stupid, ci indignarea unui om profund ataşat unei concepţii despre lume aflată în faţa unei forţe contradictorii universului său.

Astăzi, după atîta vreme, îmi dau seama că el dezapr oba cu aceeaşi violenţă unele curente artistice şi anumite concepţii idealiste privind organizarea socială. La drept vorbind, dacă în ciuda vîrstei mele fragede nutream un interes deosebit capsule anghinare pentru slabit mai ales spontan pentru munte, nu aveam despre el decît o idee foarte fantezistă şi vagă.

Într-un oraş ca Grenoble, situat în inima Alpilor, alpinişti există cu duiumul, dar printre rudele, vecinii sau cunoscuţii noştri, numărul lor era foarte mic. În afară de natura thordo face să pierzi în greutate dr. Couturier1, niciunul dintre ei nu reuşise vreodată să facă o ascensiune importantă.

Deşi nu puteam să discern încă adevărata valoare a lucrurilor, ascultam cu pasiune relatările acestor eroi ai munţilor, al căror curaj, forţă şi măreţie îmi aprindeau imaginaţia.

De altfel, descoperisem în vasta no astră bibliotecă nişte cărţi despre alpinism în care erau relatate aventuri ce mi se păreau de un eroism nemaipomenit. Deşi nu înţelegeam întotdeauna totul, devoram acest gen de literatură. Aceste povestiri au creat în imaginaţia mea de copil o lume fabuloasă, clădită din piscuri înfricoşătoare, zguduite fără încetare de avalanşe uriaşe, din adevărate labirinturi de gheaţă cu nenumărate crevase ce se deschideau la tot pasul prin trosnituri înfricoşătoare, din eroi cu puteri supraomeneşti întotdeauna învingători în expediţii reluate la nesfîrşit.

Atîta măreţie, atîta mistere şi primejdii erau pierdere în greutate lawton oklahoma pentru mintea mea fragedă în care se înfiripau vise temerare şi dacă n -am cugetat o clipă măcar că într -o zi voi deveni unul dintre eroii Alpilor, mă gîndeam adesea că nimic nu ar fi mai minunat decît să mă număr printre neînsemnaţii lor drumeţi.

Fiul brutarului făcuse deja cîteva escalade în masivele mai mici din apropierea oraşului Grenoble.

Masini Mecanoenergetice - T. Grecu, I. Negrea S.A.

Lăudăros şi limbut, îi plăcea sa povestească despre isprăvile sale pe care, fără îndoială, le mai şi înflorea cîte puţin. Uneori îl rugam să mă ia cu el în turele sale, dar el îmi răspundea cu dispreţ: natura thordo face să pierzi în greutate Imposibil, eşti un puşti. Ca să te caţări pe munte trebuie sa fii vînjos şi să dai dovadă de sînge rece în orice împrejurare. Eram în mare prietenie cu Georgette, fiica portăresei, care avea în jur de 15—16 ani.

Escaladelelor se rezumau la ascensiunea piscurilor subalpine pe drumuri nu cu mult mai grele decît potecile cele mai abrupte.

Acesta a fost, fără îndoială, şi motivul pentru care nu mi -a fost greu să o conving pe Georgette, să mă ia cu sine, fără ştirea părinţilor. Sub pretextul unor ieşiri neînsemnate cu bicicleta am făcut primele escaladări, care m-au impresionat într-atît, încît şi astăzi le păstrez cea mai vie amintire. Primul a fost Aiguille de Quaix, un mic turn de calcar despre care o legenda rabelaisiană spune că nu ar fi decît un excrement al lui Gargantua!

natura thordo face să pierzi în greutate

Ascensiunea mă entuziasma din ce în ce mai mult. La urcuş am greşit drumul şi ne-a trebuit mult timp ca să ieşim din bolovănişul şi tufărişul în care ne împotmolisem.

Cuceritorii Inutilului - Lionel Terray

Cu acest prilej, nu m -am sfiit să-mi desfăşor, nu fără o copilărească mîndrie, talentele dobîndite în timpul hoinărelilor mele prin desişurile ce înconjurau casa părintească. Escalada nu mi s-a părut prea grea, dar era foarte rapidă. O fată, impresionată de abruptul pantei, a leşinat chiar, fiind nevoie de o băutură întăritoare ca să-şi revină. La coborîre, şeful echipei ne-a condus fără cea mai mică ezitare, printr-un labirint de pereţi netezi, brîne şi hornuri.

Această faţă amuntelui îmi întărea şi mai mult admiraţia faţă de el. Ce minunată este imaginaţia unui copil de 11 ani care poate transforma o natura thordo face să pierzi în greutate neînsemnată în cea mai pasionantă aventură!

Aveam 12 ani cînd s-a produs evenimentul care avea sa joace un rol hotărîtor în cristalizareavocaţiei mele de alpinist în formare. Fratele meu s-a îmbolnăvit, iar medicul i-a prescris o cură de aer de munte.