Comunitatea sensului

(Foto credit: Ion Cosma)

Sensul final al comunității umane este acela al împărtășirii de sens, viață și iubire. Sensul mi-a venit și mie până acum prin dialog cu gânditori ai acestei lumi sau  câțiva prieteni. Așadar propun dialogul intercultural și interdisciplinar în scopul atingerii sensului nostru existențial. Aici se vor putea gasi texte filologice dar și din domeniile ingineriei, economiei, istoriei, psihologiei, etc.

There is no meaning if meaning is not shared, and not because there would be an ultimate or first signification that all beings have in common, but because meaning is itself the sharing of Being.

(Jean-Luc Nancy)