Pirjol de catifea (de Luciano Visconti)

foto credit Diana Mihail

foto credit Diana Mihail

PÎRJOL DE CATIFEA—lui Emil Botta

By Luciano Visconti


Ţopăie ziua cu vîntu-n frigare

Ospăţ de Septembrie—tîrziu—gînditor

Cuvîntul în grote cu pocnet mărturisește

“ Hai să-i lăsăm să fugă de gol și de iele.”

Marea-i un ochi străveziu ce răsare în noaptea cu gînduri de foc

Poetul e departe

Heruvimul ceresc—izbucnind—în viscere cînta-va alburiul ţipăt ondin

Nesaţiul se-nclină dar spre nouri mai strigă

Nebunie, venim..!

TEREZIN

By Luciano Visconti
mă uit la stele

parcă visez

mă uit la lună

parcă nu cred

mă uit la soare

parcă sînt orb

mă uit la pădure

parcă sînt pom

mă uit la păsări

parcă sînt corb

mă uit la mine

parcă nu-s om

INTERFERENŢE  By Luciano Visconti

între mine și trup
                        sînt săbii de lut
între mine și cer
                        sînt ochi de oţel
între mine și eu
                        sînt poteci de seu
Icaricul chin al vejnicului rîs

DRACULA

By Luciano Visconti

                           —ARE YOU A MAN OF MY TIME—
lilies                                                                                         frogs                                                                                

roses                                                                                       blades
candles                   rippled                   bones

                                                        out
                                                         of
                                                        the
poison                                            from                                   within
                                                       bare
                                                     handed
                                                    assassins
                                                      tremor
                                                         for
another                                            anti                                   pagan
symmetrical                                    hoax                                  expansive
flagrant                                       petticoats                               flounder
                                                         the
                                                      diurnal
Adam                                                                                         Eve
adulterous                                                                                  enormous
                                                       moons
                                                         grow
                                                           in
ashes                                            Hiroshima                               tongues
tell me                                                                                          tell me
each                                                                                             one
                                                        hates
every                                                                                             other
                                                          like
horny                                                                                             lucent
                                                  annunciations